HÉCTOR JALA IRIGOYEN

Arquitectedes de 2002 per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona a la UPC.

Col·labora en el despatx professional d’arquitectes Artigues & Sanabria des de l’any 1999 fins a l’any 2003 en el desenvolupament de diversos projectes d’edificació com a cap de projecte.

L’any 2003 s’incorpora al despatx professional d’arquitectes Ros - Sutrias & associats com a cap de projectes d’edificació.

Des de l’any 1996 ha col·laborat junt a l’arquitecte Vicente Sarrablo (ex-director de l’Esarq a la Universitat Internacional de Catalunya) en diversos projectes d’investigació relacionats amb la ceràmica i estructures inflables.

Des de 2003 desenvolupa la seva carrera professional en despatx propi, col·laborant ocasionalment amb altres arquitectes.

Imparteix docència des de 2003 a l’ESARQ  (Universitat Internacional de Catalunya) com a professor contractat pertanyent al Departament de Construccions Arquitectòniques

Assignatures: Construcción 1, Construcción 3, Construcción 6